EN  / TR

Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları

Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları
Lisanssız elektrik üretimi; tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere 1.000 kilovatsaate kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayıp ihtiyaç fazlasını dağıtım şebekesine satmak şeklinde gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Lisanssız elektrik üretimi, doğal kaynaklardan beslenir ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak da nitelendirilen hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gelgit gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını içerir.

BEDAŞ olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimi gerçekleştirmek isteyen tüketicilerin ürettikleri elektriği dağıtım şebekemize hızlı ve kolay bir şekilde dahil edebilmeleri için hazırladığımız rehberleri kullanabilirsiniz.

Lisanssız Elektrik Üretim Başvurusu
Başvuru Yol Haritası
Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Süreci ve Yol Haritası
Başvuru Evrakları
GES Teknik Değerlendirme Formu
RES Teknik Değerlendirme Formu
YEGM Teknik Değerlendirme Formu KOJEN (Ek-2)
Örnek GES Aplikasyon Kroki ED 50
Bağlantı Başvuru Formu Ek-1
Başvuru Bedeli ve Banka Hesap Bilgileri
Biyogaz Biyokütle Lisanssız Üretim Başvuru Evrakları
Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan (Ek-4)
Geçici Kabule Hazır Tutanağı
GES Başvuru Evrakları
GES RES Teknik Değerlendirme Formu (YEGM)
Kojenerasyon Başvuru Evrakları
Kurulu Güç Sınırına İlişkin Beyan (Ek-3)
Lisanssız Üretim Başvuru Dilekçesi
RES Başvuru Evrakları
Başvuru Sonuçları
2018
Ocak 2018 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları
Şubat 2018 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları
Mart 2018 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları
Nisan 2018 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları
Mayıs 2018 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları
Haziran 2018 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları
Temmuz 2018 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları
2017

Ocak 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Şubat 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Mart 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Nisan 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Mayıs 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Haziran 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Temmuz 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Ağustos 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Eylül 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Ekim 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Kasım 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Aralık 2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

2016

OCAK 2016

Ocak 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

Ocak 2016 Değerlendirme Sonuçları 05.01.2016

ŞUBAT 2016

Şubat 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

Şubat 2016 Değerlendirme Sonuçları 05.02.2016

MART 2016

Mart 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

Mart 2016 Değerlendirme Sonuçları 05.03.2016

NİSAN 2016

Nisan 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

Nisan 2016 Değerlendirme Sonuçları 05.04.2016

MAYIS 2016

Mayıs 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

Mayıs 2016 Değerlendirme Sonuçları 05.05.2016

HAZİRAN 2016

Haziran 2016 Değerlendirme Sonuçları 06.06.2016

Haziran 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

TEMMUZ 2016

Temmuz 2016 Değerlendirme Sonuçları 05.07.2016

Temmuz 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

AĞUSTOS 2016

Ağustos 2016 Değerlendirme Sonuçları 05.08.2016

Ağustos 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

EYLÜL 2016

Eylül 2016 Değerlendirme Sonuçları 05.09.2016

Eylül 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

EKİM 2016

Ekim 2016 Değerlendirme Sonuçları 05.10.2016

Ekim 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

KASIM 2016

Kasım 2016 Değerlendirme Sonuçları 05.11.2016

Kasım 2016 Tüm Başvuru Sonuçları

ARALIK 2016
Aralık 2016 Tüm Başvuru Sonuçları ve Değerlendirme Sonuçları

 

2015

Ocak 2015

Şubat 2015

Mart 2015

Nisan 2015

Mayıs 2015

Haziran2015

Temmuz 2015

Ağustos 2015

Eylül 2015

Ekim 2015

Kasım 2015

Aralık 2015

2014

Ocak 2014

Şubat 2014

Mart 2014

Nisan 2014

Mayıs 2014

Haziran 2014

Temmuz 2014

Ağustos 2014

Eylül 2014

Ekim 2014

Kasım 2014

Aralık 2014

Kapasite Tahsis Tabloları
2018

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim Kapasite Tahsis Tablosu Ocak 2018
BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim Kapasite Tahsis Tablosu Şubat 2018
BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim Kapasite Tahsis Tablosu Mart 2018
BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2018
BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim Kapasite Tahsis Tablosu Mayıs 2018
BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim Kapasite Tahsis Tablosu Haziran 2018
BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim Kapasite Tahsis Tablosu Temmuz 2018

2017
BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim Kapasite Tahsis Tablosu Kasım 2017
BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim Kapasite Tahsis Tablosu Aralık 2017
EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu
2017

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ocak 2017

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Şubat 2017

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Mart 2017

2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ocak 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Şubat 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Mart 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Nisan 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Mayıs 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Haziran 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Temmuz 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ağustos 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Eylül 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ekim 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Kasım 2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Aralık 2016

2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ocak 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Şubat 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Mart 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Nisan 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Mayıs 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Haziran 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Temmuz 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ağustos 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Eylül 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ekim 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Kasım 2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Aralık 2015

2014

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Aralık 2014

Bağlantı Anlaşması
2018
BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ocak 2018
BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Şubat 2018
BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Mart 2018
BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Nisan 2018
BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Mayıs 2018
BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Haziran 2018
BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Temmuz 2018
2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ocak 2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Şubat 2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Mart 2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Nisan 2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Mayıs 2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Haziran 2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Temmuz 2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ağustos 2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Eylül 2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ekim 2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Kasım 2017
BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Aralık 2017


2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ocak 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Şubat 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Mart 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Nisan 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Mayıs 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Haziran 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Temmuz 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ağustos 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Eylül 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ekim 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Kasım 2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Aralık 2016

2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ocak 2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Şubat 2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Mart 2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Nisan 2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Mayıs 2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Haziran 2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Temmuz 2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ağustos 2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Eylül 2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ekim 2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Kasım 2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Aralık 2015

2014
BEDAŞ Bağlantı Anlaşma Listesi Aralık 2014
Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması
Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması
Sistem Kullanım Anlaşması
Lisanssız Elektrik Üreticileri için Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması

10 kW ve Altı Çatı Başvuruları
10 kW ve Altı Çatı-Cephe GES Başvuru Süreci ve İlerleme Yol Haritası
10 kW VE Altı Çatı - Cephe GES Başvuru Süreci ve İlerleme Yol Haritası
10 kW ve Altı Çatı-Cephe GES Başvuru Evrakları
10 kW ve Altı Başvuru Evrakları
Ek-2 Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan
Ek-4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu
Geçici Kabule Hazır Tutanağı
Lisanssız Üretim Başvuru Dilekçesi
Başvuru Sonuçları
2018
2018 Ocak - 10 kW ve Altı Çatı GES Uygulamaları Başvuru Sonuçları
2018 Şubat - 10 kW ve Altı Çatı GES Uygulamaları Başvuru Sonuçları
2018 Mart - 10 kW ve Altı Çatı GES Uygulamaları Başvuru Sonuçları
2018 Nisan - 10 kW ve Altı Çatı GES Uygulamaları Başvuru Sonuçları
2018 Mayıs - 10 kW ve Altı Çatı GES Uygulamaları Başvuru Sonuçları
2018 Haziran - 10 kW ve Altı Çatı GES Uygulamaları Başvuru Sonuçları
2018 Temmuz - 10 kW ve Altı Çatı GES Uygulamaları Başvuru Sonuçları

Kapasite Tahsis Tabloları
2018
2018 Ocak Kapasite Tahsis Tablosu
2018 Şubat Kapasite Tahsis Tablosu
2018 Mart Kapasite Tahsis Tablosu
2018 Nisan Kapasite Tahsis Tablosu
2018 Mayıs Kapasite Tahsis Tablosu
2018 Haziran Kapasite Tahsis Tablosu
2018 Temmuz Kapasite Tahsis Tablosu

Bağlantı Anlaşması
Lisanssız Elektrik Üreticileri Bağlantı Anlaşması
Kullanım Anlaşması
EPDK Lisanssız Elektrik Üreticileri DS Kullanım Anlaşması

Genel Bilgiler
SCADA
Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin 7, 8 ve 9’uncu fıkralarına istinaden dağıtım seviyesinden bağlantı yapan üretim tesislerinin ilgili dağıtım şirketinin SCADA sistemine bağlantı yaparak toplam MW ve MVA değerlerinin dağıtım şirketine ait SCADA sistemi üzerinden TEİAŞ SCADA sistemine aktarılması talep edilmektedir.

Bu doğrultuda üretim tesisleri; BEDAŞ SCADA sistemine bağlantı yapmak için kendi bünyelerinde ihtiyaç duyulacak olan Haberleşme Ünitesi (RTU (IEC-104), Modem (XDSL, VDSL, 3G), Besleme Sistemleri, IED (Röle) (IEC61850, IEC-103, Modbus) ve Kalite Kaydedici Enerji Analizörü (Class A Sertifikalı, IEC61850 Modbus, IEC 103) vb. donanımların BEDAŞ SCADA sisteminde kullanılan ürünleri, internet sitesinde yayınlayan mimariye dikkate alarak kurulumların tamamlanması gerekmektedir. Bu donanımlar arasında yer alan ve BEDAŞ SCADA sistemine bağlantıyı sağlayacak olan RTU cihazları IEC-104 protokolünü desteklemelidir. RTU üzerinde; yönetmelikte tanımlı olan ve TEİAŞ SCADA sistemine aktarımı talep edilen üretim tesislerinin MW, MVAr değerlerine ait birimler M (mega) cinsinden olmalıdır. Her bir veri için “information object” adres ve CASDU adres tanımlamalarının yapılarak BEDAŞ SCADA sistemine ait olan SCADA sunucuları ile iletişim kurabilecek şekilde gerekli Modem-VPN konfigürasyonlarının yaptırılması, gerekli ekipman kurulumlarının ve iletişim linkinin sağlanması, yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince “üretim tesislerinin sorumluluğundadır”. Yönetmelik bazında öngörülen şartların yerine getirilmemesinden BEDAŞ hiçbir sorumluluk kabul etmeyecek olup ortaya çıkacak tüm maddi ve hukuki sorumluluklar üretim tesislerinde olacaktır.

Üretim tesisinizde dağıtım şebekemize bağlantı yapmak için tesis edilecek olan beton köşk içerisindeki her bir hücre ve çevresel ekipmanlara (DC sistem / sensör sinyalleri vb.) ait sinyallerin BEDAİ SCADA sistemine aktarılmasına yönelik gerekli kurulumların ön kontrol talebinin yapıldığı tarihe kadar yaptırılmasının sağlanması ve şirketimize bilgi verilmesi gerekmektedir.
EPDK Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi
EPDK Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi
TEİAŞ Kapasite Tahsis Tabloları
TEİAŞ Kapasite Tahsis Tabloları listesi için tıklayınız.
TEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretimi
http://www.tedas.gov.tr/#!tedas_lisanssizelektrikuretimi
İletişim
Piyasa ve Dağıtım Hizmetleri Müdürlüğü - Genel Müdürlük e-posta: ska@bedas.com.tr
Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü - Genel Müdürlük e-posta: etd@bedas.com.tr
Müşteri Teknik Hizmetler Müdürlüğü - Genel Müdürlük e-posta: uretimsantral@bedas.com.trBedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası Bedaş Foursquare Sayfası
2018 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları