EN  / TR

BEDAŞ Hakkında

BEDAŞ Hakkında
Tarihçe

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.’NİN TARİHÇESİ

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede “Sınırlı Sorumlu” bir yapıya dönüştürülür ve  “Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi” adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan  kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek  “İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi” olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984’te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi’nin faaliyet alanındaki  Anadolu Yakası’nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.’ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu’nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ’a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde  adı “Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. “ olarak değiştirilir ve  TEDAŞ’a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

Hakkımızda

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

 

MİSYONUMUZ
Elektriğin temel yaşam gereksinimlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Tüm BEDAŞ çalışanları olarak tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte memnuniyetinizi hedef belirleyip kaliteli ve kesintisiz enerjiyi sizlere ulaştırmak için durmaksızın çalışıyoruz.
VİZYONUMUZ
Şebekemizin; hem teknik hem de ekonomik performansını sürekli iyileştirip geliştirerek sadece günümüz koşullarını değil, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin gelecekteki beklentilerini de dikkate alacak bir planlama yöntemi uygulayarak arıza sayısı ve sıklığının az, kaliteli elektrik arzının ise sürekli gerçekleşmesini sağlayarak sektörde liderliğimizi muhafaza etmek.
BEDAŞ KURUMSAL VİDEO

BEDAŞ ve Kalite

 

 

MİSYONUMUZ
Elektriğin temel yaşam gereksinimlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Tüm BEDAŞ çalışanları olarak, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte memnuniyetinizi hedef belirleyip; kaliteli ve kesintisiz enerjiyi sizlere ulaştırmak için durmaksızın çalışıyoruz.
VİZYONUMUZ
Şebekemizin; hem teknik hem de ekonomik performansını sürekli iyileştirip geliştirerek, sadece günümüz koşullarını değil, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin gelecekteki beklentilerini de dikkate alacak bir planlama yöntemi uygulayarak; arıza sayısı ve sıklığının az, kaliteli elektrik arzının ise sürekli gerçekleşmesini sağlayarak sektörde liderliğimizi muhafaza etmek.
KALİTE POLİTİKAMIZ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak elektrik dağıtım hizmetleri sunumu sırasında;

 • Kalite Yönetimi’nin tüm gereksinimlerine uyarak, çalışmalarımızı; sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme ve tüm paydaşlara katkı prensibi çerçevesinde yürütmeyi,
 • Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken zorunlu yasa ve yönetmelikler ile müşteri şartlarına koşulsuz uymayı,
 • Yenilikçi yöntemler kullanarak Elektrik Dağıtım hizmetinin kalitesini sürekli yüksek tutmayı ve bu konuda sektöründe lider ve örnek olmayı,
 • Müşteri Memnuniyeti Politikamız ile kesintisiz ve uygun şartlarda elektrik sunmayı taahhüt ederiz.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak elektrik dağıtım hizmetleri sunumu sırasında;

 • BEDAŞ’ın çevre boyutlarına ilişkin ilgili yürürlükteki yasal ve diğer diğer şartlara uyacağımızı,
 • Elektrik dağıtımı hizmeti sunumumuz sırasında malzeme ve enerjiyi verimli kullanarak enerji performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,
 • Faaliyetlerimiz nedeniyle oluşan atıklarımızı mümkün olduğunca azaltıp geri dönüşüm kapsamında tekrar geri kazandıracağımızı,
 • Çevre konusunda çalışanlarımızda sorumluluk bilincini arttırmak üzere eğitimler vereceğimizi,
 • Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlamak üzere süreç planlarımızda çevre faktörünü dikkate alacağımızı taahhüt ediyoruz.
ÇAĞRI MERKEZİ POLİTİKAMIZ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak Çağrı Merkezi hizmeti  sunarken;

 

 • Müşteri ihtiyaç ve önerilerini gözetmeyi
 • Sürekli ulaşılabilir olmayı
 • Hizmetimizi gerçekleştirirken zorunlu yasa, yönetmelik ve müşteri şartlarına uymayı
 • Çağrı Merkezi ilkelerimiz çerçevesinde taleplerinizi ele almayı

 

taahhüt ederiz.

 

Çağrı Merkezi İlkelerimiz;

 

 • ÖNCÜ OLMA
 • KESİNTİSİZ VE HIZLI ERİŞİLEBİLİR OLMA
 • DÜRÜST VE NİTELİKLİ İLETİŞİM KURMA
 • OBJEKTİF OLMA

 

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak müşteri şikayetlerinin çözümünde;

 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin tüm gereksinimlerine uyarak süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken zorunlu yasa, yönetmelik ve müşteri şartlarına uymayı,
 • Müşteri Memnuniyeti politikamız çerçevesinde şikayetleri ele almayı taahhüt ederiz.

Müşteri Memnuniyeti İlkelerimiz;

 • ŞEFFAFLIK
 • ERİŞİLEBİLİRLİK
 • CEVAP VEREBİLİRLİK
 • OBJEKTİFLİK
 • GİZLİLİK
 • HESAP VEREBİLİRLİK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak elektrik dağıtım hizmetleri sunumu sırasında;

 • En önemli değerimiz olan çalışanlarımızı iş yerinde ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili tehlikelerle buna bağlı riskleri belirleme, ortadan kaldırma konusunda bilgilendirmeyi ve desteklemeyi,
 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak işten doğan kazaları minimuma indirmeyi,
 • Faaliyetlerimizi yürütürken iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm yasal şartları yerine getirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz çerçevesinde;

 • Kuruluşumuz ve bilgi sistemlerine ilişkin 3.taraflar ve abonelerimizin bilgilerinin gizliliği, bütünlüğü ve erişebilirliğinin sağlanmasını,
 • Bilgi Güvenliği kapsamında ISO 27001 standartı, ilgili yasal mevzuat ve şartlar ile üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uymayı,
 • Varlıklarımıza ilişkin tüm riskleri sistematik bir biçimde yöneterek azaltmayı ve böylelikle tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,
 • Yaşanan bilgi güvenliği olayları ve ihlallerini yeniden oluşmasını engelleyecek biçimde düzeltmeyi ve
 • Tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı


taahhüt ederiz.

Temel BGYS Kuralları

 • BEDAŞ bilgi kaynaklarına erişimi olan her çalışan BGYS.FORM.010 BEDAS Bilgi Güvenliği Taahhütnamesi ve her 3.taraf kuruluş BGYS.FORM.009 Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi imzalamış olmalıdır.
 • BEDAŞ çalışanları ve 3.tarafın erişim hakları ihtiyaç nispetinde atanmalı, erişim kontrolü için mümkün olan en güvenli teknoloji ve teknikler kullanılmalıdır. Ayrıcalıklı erişimler kontrollü biçimde sağlanmalıdır.
 • Sistem temini ve geliştirilmesinde güvenlik gereksinimleri belirlenmeli, sistem kabulü veya testlerinde güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmiş olmalıdır.
 • BEDAŞ tarafından sağlanan bilgi işlem sistemleri ve uygulamaları, donanım ve cihazları hem BEDAŞ çalışanları hem de 3.taraflar için iş amacı dışında kullanılmamalıdır.
 • BEDAŞ tarafından açıkça belirtilen durum ve yöntemler dışında 3. taraflar ile kurum bilgilerini paylaşılmamalı, satılmamalı, aktarılmamalı, yayınlanmamalı ve internet ortamında paylaşılmamalıdır. Hiçbir 3.taraf ve çalışanı BEDAŞ’ a ait bilgileri yazılı izin olmaksızın paylaşmamalı, satmamalı, aktarmamalı, yayınlanmamalı ve herhangi bir ortamda paylaşmamalıdır.
 • Hiçbir 3.taraf ve çalışanı erişimine izin verilmiş uygulama ve alanlardaki kullanıcı adı ve parolaları başkası ile paylaşmamalıdır. Kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve parola bilgilerini yetkilendirilmemiş kişilerin ele geçirmesine imkan verecek şekilde söylenmemeli, yazılmamalı, kaydedilmemeli ve elektronik ortamda depolanmamalıdır.
 • BEDAŞ’ a ait bilgi sistemleri üzerindeki kaynaklara erişecek tüm bilgisayarlar domain’e dahil edilerek kullanılmalıdır.
 • BEDAŞ’ a ait bilgi işlem sistemleri, veritabanları, dosyalar, ağ topolojileri, cihaz konfigürasyonları ve benzeri kaynaklar firma tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe 3.taraflar ile paylaşılmamalıdır.
 • BEDAŞ çalışanları ve BEDAŞ için çalışan 3.taraf çalışanları; çalıştıkları sürece veya görevleri herhangi bir nedenle sona erse bile bilgileri gizlilik prensibine uygun olarak korumaktan sorumludur.
 • Taşınabilir sistemlerin kullanıcıları,  bu sistemlerin güvenliğini sağlamalı ve kurallara uyulmalıdır.
 • Başta kullanıcı bilgisayarları ve sunucular olmak üzere mümkün olan tüm sistemler, zararlı yazılımlara karşı korunmalıdır.
 • Bilgilerin ve bilgi içeren ortamlarının imhasında yayınlanan kurallara uyulmalıdır.
 • Herkese açık bilgiler dışındaki bilgiler internet üzerinde, haber gruplarında, posta listelerinde ve forumlarda paylaşılmamalıdır.
 • Yeni bilgi sistemlerinin devreye alınması ve geliştirilmesi belirlenen kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
 • BEDAŞ’a ait bilgi işlem sistemlerini izinsiz olarak kullanım dışı bırakılmamalı,  yeri değiştirilmemeli ve firma dışına çıkartılmamalıdır.
 • Güvenlik yazılımları (örn. antivirüs,  kişisel güvenlik duvarı,  vb.)  bilgi işlem sistemlerden kaldırmamalı veya devre dışı bırakmamalıdır.
 • İstemciden istemciye dosya paylaşım programlarını  (P2P, torrent, FTP)  kurum bilgisayarlarına yüklememeli ve kullanmamalıdır.
 • BEDAŞ’a ait bilgisayarlara, firmanın yasakladığı   yazılımları   yüklememeli   ve çalıştırmamalıdır.
 • Domaine dahil olmayan sistemler ile etki alanına dahil olan sistemler arasında bilgi aktarımı yapılmamalıdır.
 • 3. Taraflar ile gizlilik sözleşmesi imzalanmadan ve yetkili firma çalışanınca nezaret edilmeden kurum bilgi işlem sistemlerine ve donanımlarına bağlanmamalı ve çalışmalarına izin verilmemelidir.
 • Sunucu sistemleri üzerinde,   kişisel bilgisayar uygulamaları  (örn;   e-posta programları, ofis uygulamaları, yazılım geliştirme araçları, network test araçları, vb.) kurulmamalı ve kullanılmamalıdır.
 • İş süreçleri için gerekmeyen ve kullanılmasına izin verilmeyen sunucu hizmetlerini (örn; HTTP, Telnet, SSH, vb.) bilgi işlem sistemleri üzerinde çalıştırılmamalıdır.
 • BEDAŞ tarafından sağlanan ve kullanım amaç ve biçimleri yazılı olarak bildirilen kurum ağ bağlantı yöntemleri dışında bir yöntemle (örn; ADSL modem, 3G, 4,5 G modem, GPRS, vb.) internete veya başka ağlara bağlanmak için kullanılmamalıdır.
 • Çalışanlar ve 3.taraf çalışanları BEDAŞ içi ya da dışı bilgi sistemlerine yetkisi olmadığı halde zorla girmeye çalışmamalıdır.
 • BEDAŞ’a ait bilgi işlem sistemlerine şifreleme ve parola mekanizmalarını kırmaya yönelik program ve araçlarını yüklenmemeli ve kullanılmamalıdır.
 • BEDAŞ’a ait bilgi sistemleri üzerinde,  firmanın bilgisi ve izni olmadan değişiklik, yükseltme, genişletme yapılmamalıdır.
 • İşle ilgili olmayan veya telif hakları ile korunan dosyaları (örn. müzik, film, kitap dosyaları,  vb.)  firma bilgisayarlarına ve bilgi sistemlerine indirilmemeli, depolanmamalı, çoğaltılmamalı ve paylaşıma açılmamalıdır.
 • BEDAŞ bilgi işlem sistemlerini iş dışında, eğlence amaçlı (oyun vb.) kullanılmamalıdır.
 • Kriptografik kontrollerin kullanımında tüm yasa, sözleşme ve regülasyonlara uyulmalıdır. Örn; Seçilen anahtar uzunluğu ve metot yasa ve sözleşmeler ile uygun olmalıdır.
 • BEDAŞ, bilgi işlem sistemlerinde veya süreçlerinde gözlenen güvenlik zafiyetlerini, açıklarını veya oluşmuş saldırıları, muhatapları dışında ilgili olmayan kişilere iletilmemeli, açıklanmamalı, yayınlanmalı veya bu zafiyetleri yetkisi dışındaki sistem ve bilgilere erişmek için veya kendi yetkilerini arttırmak için kullanılmamalıdır.
 • Projelerde bilgi güvenliğini sağlamak Proje Sahibinin sorumluluğundadır.
 • Üçüncü taraflar proje başlatılmasından önce "BGYS. FORM.009 Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi" ni imzalamalıdır.
 • Projede 3.tarafların erişebileceği, onlarla paylaşılacak bilgiler varlık sahibi tarafından belirlenir ve onun sorumluluğu kapsamında 3.taraf proje çalışanlarına iletilir. Çok Gizli statüsündeki hiçbir bilgi 3.taraf ile paylaşılmaz.
 • Proje sahibi tarafından 3.taraf çalışanların bulunduğu projelerde “BGYS. PRO.004 Risk Yönetimi Prosedürü” ne uygun risk analizi yapılmalıdır.
 • Proje verilerine proje ekipleri ve ilgili taraflar; erişim yetkileri seviyesinde ve sadece ilgili oldukları kısımlara proje süresince erişebilmelidir. Proje kapanışı yapıldıktan sonra proje verilerine erişim izni düzenlenmeli ve gereksiz yetkiler kaldırılmalıdır.


E-posta ile ilgili genel kurallar:

 • BEDAŞ e-posta sistemine; kullanıcı hesabı açılması, kapatılması veya değiştirilmesi için İnsan Kaynakları Direktörlüğü onayı alınmalıdır.
 • Kullanıcıya resmi olarak tahsis edilen e-posta adresi, kötü amaçlı ve kişisel çıkar amaçlı kullanılmamalıdır.
 • İş ile ilgili olmayan mail gruplarına, gönderim listelerine vb. haber gruplarına BEDAŞ e-posta sistemi üzerinden üye olunmamalıdır.
 • BEDAŞ’ ın e-posta sunucusu, şirket içi ve dışı başka kullanıcılara SPAM, phishing  mesajlar göndermek için kullanılmamalıdır.
 • BEDAŞ içi ve dışı herhangi bir kullanıcı ve gruba; küçük düşürücü, hakaret edici ve zarar verici nitelikte e-posta mesajları gönderilmemelidir.
 • BEDAŞ’ a ait hiçbir “GİZLİ”  doküman, açık metin olarak (sayısal kriptolanmadan) kullanıcıların kendilerine ait özel e-posta adresleri de dahil olmak üzere herhangi bir kişiye gönderilmemelidir.
 • Internet haber gruplarında mesaj yayımlayacak kişi, BEDAŞ’ ın sağladığı resmi e-posta adresini bu mesajlarda kullanmamalıdır. Ancak, iş gereği üye olunması yararlı Internet haber grupları için bir üst yönetici onayı alınarak şirketin sağladığı resmi e-posta adresi kullanılabilir.
 • Kullanıcılar  “KONU” alanı boş bir e-posta mesajı göndermemeli, “KONU” alanı boş,  kimliği belirsiz hiçbir e-postayı açmamalı ve Bilgi Teknolojileri “Yardım Masası” na iletmelidir.
 • E-postaya eklenecek dosya uzantıları “.exe”, “.vbs” veya yasaklanan diğer uzantılar olamaz.
 • Gelen e-postaların kaynağı ve gerekliliği doğrulanmadan ekleri indirilmemeli ve açılmamalıdır.
 • E-posta gönderimi öncesinde “Kime”, “Konu”, İçerik ve Ekler kontrol edilerek yanlış kişilerin eline yanlış bilgilerin geçmesi engellenmelidir.
 • Jenerik e-posta hesaplarından duyuru, genel bildirim vb. amaçlar dışında yazışma yapılmamalıdır.
 • Dosya gönderilmesi gerekli durumlarda; konusuz ve içeriği olmayan boş e-postalar gönderilmemelidir.
 • Eklenen dosyanın büyüklüğüne dikkat edilmelidir. Şirket içinde 10 MB ve üstü e-posta göndermek, sunucuda sorunlara ve e-posta hesaplarının çok çabuk dolmasına yol açmaktadır.
 • Çalışanlara ve gerekli görülen durumlarda 3. taraflara tahsis edilen e-posta hesapları kurallara uygun şekilde kullanılmalıdır. E-posta hesabı kurulan her cihaz şifre ile korunuyor olmalıdır.Internet kullanımı ile ilgili genel kurallar:
 • Şirket işlerinde, internet bağlantısı BEDAŞ’ın resmi Internet bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmelidir.
 • BEDAŞ Internet bağlantıları şirket iş amacı dışında kullanılmamalıdır.
 • BEDAŞ’ın ağı üzerinden Internet kullanımı sırasında, hiç kimse şirket kaynaklarını kullanarak kendi kimliğini gizleyici ve başkalarına zarar verici, onları tehdit edici, uluslararası ve ulusal yasal hakları ihlal edici iletişim faaliyetlerinde bulunmamalıdır.
 • Hiçbir BEDAŞ çalışanı, şirket kaynaklarını kullanarak Internet üzerinde kişisel reklam, kişisel satış faaliyetinde bulunmamalıdır.
 • BEDAŞ’da onaylanmış olsa dahi “Çok Gizli” sınıfındaki bilgiler, anlık mesajlaşma yazılımları kullanarak iletilmemeli, Internet üzerinden başkalarına ait gizli ve özel bilgiler yayınlanmamalıdır.
 • İnternet ortamında, BEDAŞ’ın Üst Yönetimi’nden izin alınmaksızın, her hangi bir biçimde şirket adına bağlayıcılığı olan beyan ya da taahhütlerde bulunulmamalıdır.
 • İnternet ortamında, şirkete ait basılı olmayan bilgiler, bilgi içeren basılı dokümanlar, yazılı veya görsel kayıtlar, fotoğraflar, şirketle ilgili ve/veya şirketi etkileyebilecek konulardaki kişisel görüşler, doğrudan, dolaylı ve/veya üstü kapalı olarak herkesin erişebileceği şekilde yayınlanmamalıdır.
 • Şirkete ait herhangi basılı olmayan bir bilgi, herhangi bir bilgi içeren basılı doküman vb. yazılı veya görsel kayıt, fotoğraf, şirketle ilgili ve/veya şirketi etkileyebilecek konulardaki kişisel görüşler; doğrudan, dolaylı ve/veya üstü kapalı olarak kamusal, sanal, elektronik vb. ortamlarda/alanlarda herkesin erişebileceği şekilde yayınlanamaz, bununla ilgili tüm politika, prosedür, talimat, yönetmelik, duyuru vb. kurallara uyulmalıdır.


BGYS çalışmalarına katılım

 • BEDAŞ çalışanları ve 3.taraflar ile çalışanları bu politikada belirtilen şartlara ve kurallara uymalıdır. Bilgi Güvenliği ile ilgili yayınlanan herhangi bir prosedür, talimat, yönetmelik, politika, taahhütname ve sözleşme şartlarına uyulmaması durumunda Disiplin Yönetmeliği Kuralları ile sözleşme şartlarındaki yaptırımlar uygulanır.
 • Her çalışan kendisinin kontrolünde ve yönetiminde olan bilgi varlıklarının kontrolü ve gizliliğinden sorumludur.
 • Uygulanan kontrollerin yeterliliğini ve verimliliğini izlemek ve güvenlik ihlal olaylarını ve ihlale yol açabilecek tehdit ve zayıflıkları koyulan kurallara göre gecikmeden raporlamak zorundadır.
 • Bilgi güvenliği yöneticilerinin bilgisi olmadan bilgi varlıkları ile ilgili donanımsal, yazılımsal ve fiziksel herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Yapılması gereken değişiklikler ile ilgili Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bölümünün en üst düzey yöneticisine mutlaka haber verilmeli ve değişiklikler kayıt altına alınmalıdır.


Bilgi Güvenliği Ana Politikasının ihlali durumunda, “Bilgi Güvenliği Kurulu” ve bir üst yöneticinin onayıyla “EYS.YON.005 Disiplin Yönetmeliği” nde belirtilen kurallar ve ilgili maddeleri ve 3.taraflar ile yapılmış olan tüm sözleşmeler esas alınarak işlem yapılır.

3. TARAF BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

A. Amaç

Bu doküman; 3. tarafların erişebildiği bilginin korunması amacıyla kuralları belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

B. Kapsam

Bu politika, tüm BEDAŞ personeli ve 3. taraf çalışanlarını kapsamaktadır.

C. Politika Metni

1. 3. taraflarla herhangi bilgi alışverişi yapılmadan ve BEDAŞ’ın sistemlerine erişmeden önce BGYS.FORM.009 Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi imzalanmış olmalıdır.

2. Sadece uygun yetkileri almış olan 3. taraf çalışanların BEDAŞ’ın bilgi veya iletişim sistemlerine erişimi olmalıdır.

3. BEDAŞ dışından gelen bakım ve tamir çalışanlarının çalıştıkları şirketler ile BEDAŞ’ın kontrollü bölgelerinde çalışma yapacaklarsa (veri merkezi, ana kumanda odası, SCADA odası vb.) BGYS.FORM.009 Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi imzalanmış olmalıdır.

4. BEDAŞ isminin halka yayınlanacak dokümanlarda kullanılabilmesi için üçüncü tarafların uygun kişiler tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.

5. Sadece yetkilendirilmiş ve izin verilmiş tedarikçiler BEDAŞ ile çalışmakta olduklarını veya yapmakta oldukları işin içeriğini 3. taraflara bildirebilirler.

6. BEDAŞ’ın bilgilerine erişimi olan 3. taraf personel değişiklikleri derhal ilgili proje / sistem yöneticisine bildirilmelidir.

7. BEDAŞ tedarikçileri (bilgi ve bilgi varlıkları ile ilişkili) bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini korumadığı/koruyamadığı durumda derhal gerekli bilgi güvenliği önlemleri alınır ve BT Yardım Masası’na bildirmelidir.

8. BEDAŞ için yazılım geliştirme vb. hizmet geliştirmeleri yapan tedarikçiler BEDAŞ’ın tüm politikalarına uymalıdır.

 

D. Yaptırım

Üçüncü Taraf Güvenliği Politikasının ihlali durumunda BGYS.FORM.009 Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi ve kuruluşla yapılmış diğer sözleşme maddeleri ve BEDAŞ çalışanın da ihlali durumunda “Bilgi Güvenliği Kurulu” ve bir üst yöneticinin onayıyla “EYS.YON.005 Disiplin Yönetmeliği”nde belirtilen kurallar ve ilgili maddeleri esas alınarak işlem yapılır.

 

3.TARAF BİLGİ GÜVENLİĞİ KURALLARIMIZ
BEDAŞ yerleşkelerinde çalışan veya BEDAŞ'a ürün ve hizmet veren tedarikçiler BEDAŞ Bilgi Güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdürler.

BİLGİ GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİNİ KURMANIN AMACI NEDİR?

Şirketin en değerli varlığı olan bilginin

 • Kaybolmasını
 • Zarara uğramasını
 • Yok olmasını
 • Yetkisiz ve kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemektir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLALİ NEDİR?

Bilginin normal durumlar dışında

 • Bütünlüğünün bozulması; bir kısmının ya da tamamının silinmesi, değiştirilmesi, yok edilmesi
 • Erişilememesi; gerekli olduğu, istenildiği anda kısa ya da uzun süreli olarak bilgiye ulaşamama
 • Gizliliğinin ortadan kalkması; istenmeyen kişilerin eline geçmesi, ulaşabilecekleri durumda bırakılmış olması, erişimleri için herhangi bir engel olmaması demektir.

BİLGİSAYARDA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN ANA KURALLAR BEDAŞ' a ait ya da BEDAŞ bilgilerinin bulunduğu çalışma dosyalarınızı pc masaüstünde tutmayınız. Ortak ve erişim yetkilerinin olduğu klasörlerde çalışınız.

BASILI DOKÜMANLARA İLİŞKİN ANA KURALLAR

BEDAŞ' a ait ya da BEDAŞ bilgilerini içeren

 • Basılı tüm çıktıları, formları, projeleri, artık kullanılmayan kayıtları yırtarak ve/veya kağıt imha makinesinde yok ediniz ve geri dönüşüm kutularına atınız.
 • Kimsenin eline geçmesini istemediğiniz dokümanlarınız şirket dışına çıkabilir.

BİLGİ KORUMAYA İLİŞKİN ANA KURALLAR

 • Mesai bitimlerinizde ya da uzun süre masanızda olmayacaksanız masaüstünde BEDAŞ' a ait ya da BEDAŞ bilgilerini içerir hiçbir evrak bırakmayınız.
 • Bilgiler uygunsuz kişilerin eline geçebilir.

BİLGİ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ANA KURALLAR

 • BEDAŞ' ın hiçbir bilgisini, dokümanını ilgisiz kişilerle paylaşmayınız. Yanlış kullanımı gerçekleşebilir.
 • BEDAŞ ile ilgili hiçbir bilgi, görüntü ya da fotoğrafı  sosyal medya hesaplarınız üzerinde paylaşmayınız.
 • BEDAŞ ile ilgili konuları özellikle kamuya açık alanlarda, toplu taşıma vb. hiçbir alanda konuşmayınız.
 • BEDAŞ'a ait hiçbir bilgiyi başka bir kişi ya da kuruluşla paylaşmayınız.

MOBİL CİHAZLARA İLİŞKİN ANA KURALLAR

 • Şirket telefonlarınızda e-posta hesaplarınız kurulu ise BEDAŞ'a ait paylaşımlarınızın başkalarının eline geçmemesi için lütfen cihazınızı parola ile koruyunuz.
 • Eğer kendi şahsi telefonunuza şirket mailini yüklediyseniz telefonunuza şifre koymayı unutmayınız.

ŞİFRE KULLANIMI

 • BEDAŞ sistemlerine giriş için kullandığınız ya da BEDAŞ bilgi, belge ve görüntü kayıtlarına erişim için kullandığınız parolalarınızı hatırlamak maksadı ile kağıda yazmayınız. Görülecek yerlerde ve açık bir şekilde masalara, monitör üstlerine bırakmayınız.
 • Lütfen bu şifrelerinizi kimseyle paylaşmayınız, bu bir bilgi güvenliği ihlalidir.

E- POSTALARDA GÜVENLİK

 • E-postalar, hassas, gizli bilgi, belge ve görüntüler içerebilir. BEDAŞ' a ilişkin bilgi, belge veya görüntü paylaşıyor iseniz bu konularda özenli davranmalı ve aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.
 • E-postaların, gerçekten ulaşması gereken kişilere gönderildiğinden emin olunuz.
 • E-posta içeriğinde alıcıların bilmesi gereken verilerin olduğundan emin olunuz, konu ile alakası olmayan bilgi, belge veya görüntüleri  eklemeyiniz.
 • BEDAŞ' a ait hiçbir bilgi, belge ve görüntüyü bu konu için yetkilendirilmiş bir BEDAŞ çalışanının izni olmadan paylaşamayınız.
KALİTE BELGELERİMİZ
KALİTE YOLCULUĞUMUZ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. toplam kalite yönetimi çalışmalarına 2009 yılında başladı ve müşterileri başta olmak üzere paydaşlarının memnuniyetini sürdürmek ve beklentilerini aşmayı hedefleyerek uygulamalarını günümüze değin iyileştirdi.

Bu çerçevede tüm iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini hedefleyerek ISO 9001:2008 standardı çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi'ni kurdu.BEDAŞ, sistemin sürekli gelişimi devam ederken 2015 yılında "Kurumsal Bilişim Sistemi" ile "Endüstriyel Kontrol Sistemleri" ni standartlara uygun bir şekilde işletmek üzere ISO/IEC 27001:

2013 standardı çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurdu ve 2016 yılında bu standart çerçevesinde belgelendirilen ilk elektrik dağıtım şirketi oldu.

2016 yılında "kuruluşlarda şikayetlerin ele alınması için kılavuz bilgiler" içeren ISO 10002:

2014 standardı çerçevesinde Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi alan BEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetlerinden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini azaltmayı hedefleyerek ISO 14001:2015 standardı kapsamında Çevre Yönetim Sistemi kurdu ve 2016 yılı sonunda belgelendirildi.

Aynı dönemde Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001 standardını 2015 versiyonu ile geliştirdi.

BEDAŞ, 2017 yılında TS EN 15838 "Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar" standardı kapsamında Çağrı Merkezi Yönetim Sistemini ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kurdu.

2018 yılına gelindiğinde ISO/ IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Çağrı Merkezini de dahil ederek kapsamını genişletti. Aynı yıl İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yeni yayınlanan ISO 45001: 2018 standardı kapsamında sistemini revize etti ve dış denetimini başarı ile tamamladı.

BEDAŞ ve Çevre

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu; Elektrik, gaz, buhar,  hava,  ısıdaki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji  talebini azaltması, daha verimli enerji  kaynakları, gelişmiş endüstriyel  süreçler, enerji  geri kazanımları gibi etkinliği arttırıcı önlemlerin bütünüdür.

Enerji verimliliği için;

 

 • Evinize ısı izolasyonu yaparak kışın ısınmak için harcadığımız enerjiyi daha etkin kullanmış olabilirsiniz.
 • Çift cam kullanarak pencerelerinizde ısı kaybını % 50 oranında düşürebilirsiniz.
 • Evlerde kullanılan elektriğin yaklaşık %20’si aydınlatma için kullanıldığından tasarruflu ampuller kullanarak enerjiyi daha etkin kullanabilirsiniz.
 • Elektrikli aletleri satın alırken enerji sınıflarının yüksek olmasına dikkat edebilirsiniz.
 • İklimlendirme sistemlerinde, ısıtıcı –  soğutucu bataryalarının ve filtrelerinin temiz tutulmasıyla enerji tüketiminde yaklaşık  % 10’luk bir tasarruf sağlayabilirsiniz.
 • Ortam sıcaklığını 10 derece azaltarak enerji tüketimini % 6 azaltabilirsiniz.
 • Tüketilen enerjinin yaklaşık % 10-15’i kullanılmadığı halde prizde takılı kalan cihazlar tarafından tüketilmektedir, bu nedenle cihazları prizde bırakmayarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
 • Aracın yakıt verimliliğinde lastik önemli bir fonksiyondur yakıt tüketiminin % 5-10 arasında etkilemektedir. Yeterince şişmemiş lastikler yakıt tüketiminizi artıracağından önerilen ayarda olmasına dikkat edebilirsiniz.
 • Aracınızın periyodik bakım ve ayarlarını zamanında yaptırarak, uygun şekilde bakımı araçların mekanik sistemlerinin hemen hemen hepsinin yakıt tüketimini azaltabiliriz.
 • Bir iki kat yukarı çıkmak, aşağı inmek için asansör kullanmak yerine merdivenlerin tercih edilmesi % 50’ye varan elektrik tasarrufu sağlayabiliriz.
 • Kat aralarında yer alan aydınlatmaların, zamanlayıcı, fotosel yada yaklaşım sensörü ile kontrol edilmesi de enerji tasarrufu sağlayabiliriz.
 • Yerleşim düzeni oluşturulurken gün ışığından en fazla yaralanma hususu da dikkate alınmalı, çalışma masalarının konumu buna göre ayarlanmalıdır.

 

ATIK YÖNETİMİ

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Atık yönetimi için; Yetkili ve Sorumlu belirlenmeli, Atık tanımlanmalı, Kaynağında ayrı toplanmalı, Personel eğitilmeli, Atığın geri kazanıma gönderilmesi ve Kayıtlarının tutulması işlemleri yapılmalıdır.

Atık yağlar; suya kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önler su sistemine zarar vermektedir.

 

 • Kullanılmış bitkisel yağlar su kirliliğinin % 25’ini oluşturmaktadır. Denize, akarsuya ulaşan bitkisel atık yağlar balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.
 • Çöpe dökülen atık yağlar depolama alanlarında sık sık yangın çıkmasına neden olabilmektedir.
 • Gelişigüzel atılan- dökülen atık yağlar yer altı sularının kirlenmesine sebep olabilmekte kirlenen yer altı sularını temizlenmesi çok pahalı ve zordur.
 • Yer altı su kaynakları pek çok ülke için önemli bir içme su kaynağı olduğundan bu konuda duyarlılığı artırmalı ve geri dönüşüm kapsamında değerlendirilmelidir.

 

Atık piller; içerdikleri maddeler ve metaller doğaya bırakıldıklarında uzun süre yok olmadan kalır ve zarar verici etkilerini doğa üzerinde göstermeye başlarlar.

 

 • Gelişigüzel bir şekilde doğaya atılan piller sadece doğayı değil insanları da tehlike altına sokmaktadır. Zararlı maddeler insan bünyesinde çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir.
 • Çevremize ve gelecek nesillere sahip çıkmak adına piller ayrı atık kutularında toplanmalıdır.
 • Atık piller geri dönüşüme alınarak çevreye zarar vermesi engellenmelidir.

 

Ambalaj atıkları; ormanlar, su ve petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu cam, metal, plastik, kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir.

 • Bu ambalajlar atık haline geldikten sonra türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilerek çeşitli üretim aşamalarında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır.
 • Geri dönüşüm ile doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak doğaya katkı sağlamış oluruz.

KARBON AYAK İZİ

Kurumların veya bireylerin günlük faaliyetleri sonucunda atmosferde oluşturduğu çevresel etkiler ‘Karbon Ayak İzi’ dir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) sürdürülebilirlik yaklaşımının temel unsurlarından biridir.­­­­­­­­

Faaliyetlerden kaynaklı karbon ayak izini azaltmak için mevcut en iyi teknoloji değerlendirilmelidir.

Enerji tasarruflu ampuller kullanılarak hem % 70’e varan tasarruf sağlamış oluruz hem de karbon ayak izi azaltabiliriz.

Cep telefonunuzu şarj olur olmaz şarjdan almak karbon ayak izinin büyümesini engelleyebiliriz. Çünkü şarj dolduktan sonra da elektrik tüketmektedir.

Kullanmadığımız cihazlarınız (Işıklar, Televizyon, Dvd çalıcı, Bilgisayar vs.) kapalı halde dahi olsa fişleri prizlerde takılı iken elektrik harcamaya devam eder. Bu nedenle kullanmadığımız cihazların fişlerini prizden çıkararak Karbon Ayak İzimizi azaltabiliriz.

Eğer seyahat edeceğimiz mesafe uzak ise (şehiriçi- şehirdışı) toplu taşıma araçlarını kullanmamız gerekir. Kendi arabamız var ise arabayı kapasitesi kadar insan seyahati ve eşya taşınması yaparak karbon ayak izimizi azaltabiliriz.

Çalışma ortamında masanızdan ayrıldığınızda bilgisayarınızı ve monitörü kapatarak karbon ayak izini azaltabilirsiniz.

İnsan Kaynakları

 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Türk enerji sektöründeki öncü konumunu sürdürerek çalışanlarının ve müşterilerinin beklentilerini karşılamak, çalışana değer vermek, değişime açık ve lider bir şirket olarak kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak, önce insana, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uygun, sürekli gelişen ve geliştiren, gücünü çalışanlarından alan bir anlayış ile müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmek, insan gücünü etkin ve verimli olarak kullanmaktır.

İşe Alım Politikamız;

 • İhtiyaçlar doğrultusunda, çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak, kurum değerlerimize ve kültürümüze uygun nitelikli insan gücünü kazandırmak
 • Çalışanların performans ve verimliliklerinin eğitim ve gelişimle sürekli olarak artırılmasına olanak sağlamak
 • Bilgi ve becerilerini geliştirerek çalışanlarımıza kariyer yönetiminde rehberlik yapmak


İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ
 • ž  İşe Alım ve Yerleştirme
 • ž  Eğitim ve Gelişim
 • ž  Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama
 • ž  Ücretlendirme
 • ž  Motivasyon
 • ž  Sosyal Sorumluluk


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI TEMEL İLKELERİMİZ

En önemli gücümüz, insan kaynağımızdır. İşin kalitesini, çalışanların kalitesi belirler. Nitelikli işgücünü kuruma ve topluma kazandırma öncelikli hedeflerimizdendir.


Biliyoruz ki, farklı yeteneklerin etkin ve verimli katılımı, şirketi geleceğe taşır. Bu nedenle çalışanlarımızı bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ile güçlendirmek,sürekli gelişmek için kaynak yaratmak temel ilkelerimizdendir.

 

 • Çalışanlarımızdan ve kurumumuzdan maksimum fayda sağlayabilmek için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle kişisel performansı, takım performansı ile yönetim sistemini geliştirmek,
 • Müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimseyerek müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerini belirlemek ve etkin bir şekilde yorumlayarak, fark yaratan ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Çalışanlarımızın rahat, güvenli ve iş tatminlerine yönelik ortamın sağlanması açısından bugününü ve yararınını düşünerek kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve kariyer geliştirme fırsatları sunmak,
 • Şirketimizin, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,
 • Pozitif bir disiplini benimseyen, kişilerin zevkle çalışabilecekleri değer odaklı kültür, güven ve  iş ortamı yaratmaya çalışmak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı sağlayacak ortam sunmak,
 • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği, kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği' ni sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak önce insana sonra çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, tüm projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre faktörünü ön planda tutmak,
 • Objektiflik, Duyarlılık ve Adalet İlkesine bağlılık ile insan kaynakları uygulamalarını diğer yönetici ve çalışanlarla işbirliği içinde yürütmek bir başka temel ilkemizdir.
 • Varlığımız, en güçlü kaynağımız insana yatırım ile sürdürülebilir gelişme sağlamaktır.

 

İŞ BAŞVURUSU

“Şirketimiz web sitesi aracılığı ile yaptığınız iş başvurunuz esnasında paylaşmış olduğunuz özgeçmişinizdeki kişisel verilerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesindeki haklarınız saklı kalmak kaydıyla, uygun pozisyon bulunması halinde ve istihdam sağlama amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla CK ENERJİ topluluk şirketleri ile paylaşıyoruz.”


STAJ BAŞVURUSU
Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Tanıtım Kataloğu
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Tanıtım Kataloğu
Faaliyet Raporları

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2018 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2017 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2016 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Eğitim - Gelişim

Vizyonumuz

Kurum hedef ve stratejileri doğrultusunda, sürekli gelişim yaklaşımıyla çalışanların mesleki bilgi-becerileri ile kişisel ve yönetsel yetkinliklerini iş sonuçlarına katkı sağlayacak şekilde zaman ve mekandan bağımsız uygulama yöntemleriyle geliştirmek.

Hedeflerimiz

 • İşinde yetkin profesyonelleri yetiştiren bir akademi olmak
 • Kurum kültürünü yaymak
 • İşveren marka değerini yükseltmek
 • Segmentasyon odaklı gelişimi sağlamak
 • Şirket içinden yönetici yetiştirmek

Gelişim Modelimiz

CK Akademi’de eğitimler uçtan uca ve sürekli gelişim yaklaşımıyla yapılandırılmış bir model üzerinden çalışanlara sunulmaktadır.

Fonksiyonel Gelişim Okulları

Fonksiyonel Gelişim Programları kurumun vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalışanlarımızın yürüttüğü görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve pratik uygulama yeteneklerinin kazandırıldığı ya da var olan bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirildiği, işin daha iyi yapılmasını sağlayan eğitimlerden oluşmaktadır.

Yetkinlik Gelişimi

Enerji Kapsülleri eğitim programları kapsamında yayınlanan Yetkinlik Gelişim Kataloğu, kurumun başarısı için tanımlanmış pozisyon bazlı yetkinlikleri geliştirmek üzere tasarlanmış, çalışanın daha mutlu, daha verimli çalışmasına destek olacak kişisel ve mesleki eğitimlerden oluşmaktadır.

Yetkinlik Gelişim Kataloğu müdür altı beyaz yakalı çalışanlara yılda 1 defa açılmaktadır.

Yetenek Gelişimi

Belli periyotlarda şirket içinde yapılan Performans Değerlendirme, Gelişim Merkezi gibi değerlendirme uygulamalarından başarıyla geçmiş, yetenek havuzlarına dahil olan, şirketin gelecekteki liderlik kadrosunu oluşturması öngörülen, yüksek performans ve yüksek potansiyelli, gelişime hazır ve istekli yönetici adaylarına yönelik tasarlanmış zamana yaygın, bütünsel gelişim programlarıdır.

Program sınıf eğitimleri, online eğitimler ve koçluk gibi farklı gelişim aksiyonlarıyla desteklenmekte ve 3 modülden oluşmaktadır:

 • “BEN”İ ANLA
 • “BİZ”İ ANLA
 • “İŞ”TE FARK YARAT

Yönetici Gelişimi

Stratejik iş hedefleri ile kurum kültürü ve değerlerine uyumlu olarak tasarlanmış “Enerjinin Liderleri” gelişim programının amacı, odağında yönetim ve liderlik olguları ile yöneticilerin hem kendilerindeki, hem de ekiplerindeki potansiyeli açığa çıkarmalarına aynı zamanda liderlikte fark yaratan bir performans sergilemeleri için liderlik becerilerini geliştirmelerine destek olmaktır.

Tüm şirket liderlerini kapsayan zamana yaygın ve modüler yapıda olan “Enerjinin Liderleri” gelişim programı 3 ana gelişim alanını beslemektedir:

 • Kendine Liderlik
 • Ekibine Liderlik
 • İşine Liderlik

 

Enerjinin Rehberleri

Kurum içinde bilgi ve deneyimleri paylaşmak, kurum kültürünü yaygınlaştırarak ortak bilinç yaratmak, ürün, hizmet, uygulama ve sistemlerin kuruma özel aktarımı ve kaynak tasarrufu sağlamak amacıyla eğitimlerinin %63’ü iç kaynak kullanarak gerçekleştirmektedir.


Düzenlenen eğitim ve gelişim programlarında iç eğitmen olarak yer almak isteyen farklı görev ve pozisyonlardaki deneyimli çalışanlarımız, eğitici yetkinliklerini geliştirmek üzere özel olarak tasarlanmış eğitmen yetiştirme sürecinden geçmektedir.


Programı başarıyla tamamlayan iç eğitmenlerimiz, ağırlıklı teknik ve mesleki olmak üzere bilgi ve deneyimlerini hem sınıf içi hem de uzaktan öğrenme eğitim araçlarıyla çalışanlarla paylaşırlar.

E-Öğrenme


Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, bilginin yayılma hızının artması günümüz dünyasında eğitim ve öğrenme alanında çeşitli dijital gelişim platform ve kaynaklarının yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

Biz de CK Akademi olarak değişen dünyanın hızına ayak uydurabilmek, çalışanlarımızın gereksinimlerini zaman ve mekandan bağımsız hale getirerek gelişimlerini sürekli kılmak ve dinamik kurum kültürünün daha hızlı yayılmasını sağlamak adına öğrenme platformlarımıza “e-öğrenme” seçeneğini de ekledik.


E-learning eğitimleri, İhtiyaçlar doğrultusunda tüm çalışanlarımızın elektronik ortamda katılım gösterebileceği eğitimlerdir.


E-learning eğitim başlıkları yıllık eğitim planlarında yer alabileceği gibi, yıl içinde ortaya çıkabilecek farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanır.Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası
2019 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları