EN  / TR

Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar

MADDE 1- (1) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 41’inci maddesi kapsamında, sökme işlemi yapılan sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde talep sahibine sayaç kontrol bedeli uygulanır. 

MADDE 2- (1) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 41’inci maddesi kapsamında müşterinin sayacının incelenmesi yönünde talebi doğrultusunda, sökülen sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde talep sahibine sayaç kontrol bedeli uygulanır. 

Bu kapsamdaki bedeller 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere EPDK’nın 13.12.2018 tarih ve 8252-8 sayılı Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup yeni bedeller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar

22,1 TL

Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar

27,9 TL

MADDE 3- (1) Kontrol için sayacın sökülmesi halinde, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından geçici olarak asgari sökülen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikte bir sayaç takılır.

MADDE 4- (1) Sayaç kontrol bedelleri, işlem sonrasında ilk ödeme bildiriminde talep sahibine fatura edilmek üzere, talep sahibinin tedarikçisine faturalanır.

MADDE 5- (1) 2’nci maddede yer alan sayaç kontrol bedelleri her yıl, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellenir. Bu şekilde güncellenen bedeller dağıtım şirketleri tarafından yürürlüğe girmeden önce internet sitesinde yayımlanır ve geçerli olduğu dönem boyunca internet sitesinde duyurulur.

MADDE 6- (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

MADDE 7- (1) Bu Kararda düzenlenen tarifelerde, belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

MADDE 8- (1) Bu Karar 01.05.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası Bedaş Foursquare Sayfası
2018 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları