EN  / TR

Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları

Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları

Lisanssız elektrik üretimi; Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere 1000 KWh’a kadar kendi ihtiyaçları karşılayarak ihtiyaç fazlasını dağıtım şebekelerine satmak olarak gerçekleştirilen bir çalışmadır.


02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait Lisanssız Elektrik Üretim TEİAŞ TM Bağlantı Kapasite Tablosu, Başvuru Evrakları, Başvuru Sonuçları, Genel Duyurular, EPDK Bildirim Tablosu, Bağlantı Anlaşma Tablosu aşağıda yayınlanmıştır.


DUYURU: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Geçici Madde-10 Hükmü Kapsamında TEİAŞ tarafından belirlenen Maksimum Kapasiteler

31.05.2016 tarihli TEİAŞ Duyurusu

01.08.2016 tarihli TEİAŞ Duyurusu

01.12.2016 tarihli TEİAŞ Duyurusu


LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTE DURUM TABLOSU

2017

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Ocak.2017

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Şubat.2017

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Mart.2017

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Nisan.2017

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Mayıs.2017

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 26.Haziran.2017

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Temmuz.2017

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Ağustos.2017

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Eylül.2017

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 31.Ekim.2017

 

 


2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Ocak.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Şubat.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Mart.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Nisan.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Mayıs.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Haziran.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Temmuz.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Ağustos.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Eylul.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Ekim.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Kasım.2016

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Aralık.2016

2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Ocak.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Şubat.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Mart.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Nisan.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Mayıs.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Haziran.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Temmuz.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Ağustos.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Eylül.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Ekim.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Kasım.2015

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Aralık.2015

2014
BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim TM Kapasitesi 25.Aralık.2014

 

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU EVRAKLARI

BEDAŞ Lisanssız Elektrik Üretim Başvuru Dilekçesi

EK-1 Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Formu

EK-2 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü RES Teknik Değerlendirme Formu

EK-2 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü GES Teknik Değerlendirme Formu

EK-2 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü KOJEN Teknik Değerlendirme Formu

EK-3 Örnek GES Aplikasyon Kroki (ED-50)

Ek-3 Örnek RES Aplikasyon Kroki (ED-50)

Kurulu Güç Sınırına İlişkin Beyan

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan

Güneş Üretim Tesislerinde İstenen Evraklar

Rüzgar Üretim Tesislerinde İstenen Evraklar

Örnek Bağlantı Tek Hat Şeması

Örnek Google veya İBB Şehir Harita Çıktısı

Örnek KOJENERASYON Verim Tablosu

Lisanssız Elektrik Üretim Başvurusunda İstenen Evraklar Eski

Lisanssız Elektrik Üretim Başvuru ve Bağlantı Anlaşma Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU SONUÇLARI

2017

Ocak.2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Şubat.2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Mart.2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Nisan.2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Mayıs.2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Haziran.2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Temmuz.2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Ağustos.2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Eylül.2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

Ekim.2017 Tüm Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları

 

 

2016

OCAK.2016

OCAK.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

OCAK.2016 Değerlendirme Sonuçları 05.01.2016

ŞUBAT.2016

ŞUBAT.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

ŞUBAT.2016 Değerlendirme Sonuçları 05.02.2016

MART.2016

MART.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

MART.2016 Değerlendirme Sonuçları 05.03.2016

NİSAN.2016

NİSAN.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

NİSAN.2016 Değerlendirme Sonuçları 05.04.2016

MAYIS.2016

MAYIS.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

MAYIS.2016 Değerlendirme Sonuçları 05.05.2016

HAZİRAN.2016

Haziran.2016 Değerlendirme Sonuçları 06.06.2016

Haziran.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

TEMMUZ.2016

Temmuz.2016 Değerlendirme Sonuçları 05.07.2016

Temmuz.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

AĞUSTOS.2016

Ağustos.2016 Değerlendirme Sonuçları 05.08.2016

Ağustos.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

EYLÜL.2016

Eylül.2016 Değerlendirme Sonuçları 05.09.2016

Eylül.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

EKİM.2016

Ekim.2016 Değerlendirme Sonuçları 05.10.2016

Ekim.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

KASIM.2016

Kasım.2016 Değerlendirme Sonuçları 05.11.2016

Kasım.2016 Tüm Başvuru Sonuçları

ARALIK.2016
Aralık.2016 Tüm Başvuru Sonuçları ve Değerlendirme Sonuçları

 

2015

OCAK.2015

ŞUBAT.2015

MART.2015

NİSAN.2015

MAYIS.2015

HAZİRAN.2015

TEMMUZ.2015

AĞUSTOS.2015

EYLÜL.2015

EKİM.2015

KASIM.2015

ARALIK.2015

2014

OCAK.2014

ŞUBAT.2014

MART.2014

NİSAN.2014

MAYIS.2014

HAZİRAN.2014

TEMMUZ.2014

AĞUSTOS.2014

EYLÜL.2014

EKİM.2014

KASIM.2014

ARALIK.2014

 

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ GENEL DUYURULARI

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Duyurusu

TEİAŞ Lisanssız Elektrik Kapasite Duyurusu Nisan.2016

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Yazısı

Lisanssız Elektrik Üretim 2016 Yılı Başvuru Ücretleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Lisanssız Proje Onayı

BEDAS Lisanssız Elektrik Sunum Haziran.2016

Lisanssiz Elektrik Üretim Tebliğ

Lisanssiz Elektrik Üretim Yönetmelik

EPDK Lisanssız Hazine Yerleri Hakkında Bilgi Yazısı

EPDK Lisanssız Proje Süre Uzatımı Hakkında 30.04.2014

TEDAŞ Lisanssız Proje Onay Bilgilendirme Yazısı

TEİAŞ Altıntepe Kapasite Yazısı

TEİAŞ Silivri Kapasite Yazısı

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Lisanssız Elektrik Üretim Yazısı

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Lisanssız İş Akışı Şeması

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Teknik Etkileşim Yazısı

EPDK Lisanssiz Süre Uzatımı 12.01.2015

EPDK TEA Raporları 31.12.2015

EPDK Belediyeler Tarafından İşletilen Su Tesisleri Lisanssız Elektrik Duyurusu

EPDK Lisanssız Üretim ÇED Duyurusu 06.05.2015

YEGM Güneş Santrali Kurulum Görüşü 01.06.2015

EPDK LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BİLDİRİM FORMU

2017

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ocak.2017

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Şubat.2017

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Mart.2017

2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ocak.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Şubat.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Mart.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Nisan.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Mayıs.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Haziran.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Temmuz.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ağustos.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Eylül.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ekim.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Kasım.2016

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Aralık.2016

2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ocak.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Şubat.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Mart.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Nisan.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Mayıs.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Haziran.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Temmuz.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ağustos.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Eylül.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Ekim.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Kasım.2015

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Aralık.2015

2014

EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu Aralık.2014

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAĞLANTI ANLAŞMA TABLOSU

2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ocak.2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Şubat.2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Mart.2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Nisan.2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Mayıs.2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Haziran.2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Temmuz.2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ağustos.2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Eylül.2017

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ekim.2017

 

2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ocak.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Şubat.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Mart.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Nisan.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Mayıs.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Haziran.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Temmuz.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ağustos.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Eylül.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ekim.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Kasım.2016

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Aralık.2016

2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ocak.2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Şubat.2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Mart.2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Nisan.2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Mayıs.2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Haziran.2015

BEDAŞ Lisansız Bağlantı Anlaşma Listesi Temmuz.2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ağustos.2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Eylül.2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Ekim.2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Kasım.2015

BEDAŞ Lisanssız Bağlantı Anlaşma Listesi Aralık.2015

2014
BEDAŞ Bağlantı Anlaşma Listesi Aralık.2014

 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım Bölgesi Sınırları İçerisinde 5 ve 10 Yıllık (2022 ve 2027 Yılı) Bağlanabilecek Lisanslı/Lisanssız Elektrik Üretim Tesis Kapasiteleri


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım Bölgesi Sınırları İçerisinde Lisanslı Elektrik Üretim Tesis Bilgileri


Lisanssız Elektrik Üretim Başvuru ve Bağlantı Anlaşma Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesap NumarasıBedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası Bedaş Foursquare Sayfası
2018 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları